Kong Chulalongkorns Statue

Phra Bat Somdet Phra Poraminthra Maha Chulalongkorn Phra Chunla Chom Klao Chao Yu Hua, eller Rama V, var den femte monarken av Siam under Huset Chakri. Han var kjent blant sitt folk som Phra Phuttha Chao Luang, eller Royal Buddha. Hans regjering var preget av modernisering av Siam og statlige, sosiale reformer. Da Siam ble truet av vestlig ekspansjonisme, klarte Chulalongkorn gjennom sine politikk og handlinger å redde Siam fra kolonisering. Alle hans reformer var dedikert til å sikre Siams overlevelse i forhold til vestlig kolonisering, og slik oppnådde han også sitt tilnavn, Den Store Kjære Kongen.

Så tidlig til vesten

Chulalongkorn var den første siamesiske kongen som sendte kongelige prinser til Europa for å bli utdannet. I det 19. århundre, da nasjonalismen blomstret i Europa og folket krevde mer frihet, ønsket kongen at hans etterkommere skulle ta del i den moderne verden og å lære av den liberale, demokratiske prosessen som vokste frem i republikker som Frankrike og monarkier som Storbritannia. I 1884 advarte Siamesiske tjenestemenn i London og Paris Chulalongkorn om trusler fra europeisk kolonialisme. De anbefalte at Siam burde reformeres mer slik det man hadde sett i Meiji Japan og at Siam burde bli et konstitusjonelt monarki. Chulalongkorn var ikke enig og resten av hans tid som konge fortsatte han sitt arbeid for reform og modernisering. Under Chulalongkorns styre fikk forfattere med radikale ideer for første gang publisert sine verk uten å frykte straffeforfølgelse. De mest bemerkelsesverdige verkene kom fra Tianwan, en forfatter og politisk aktiv mann som hadde blitt fengslet i 17 år tidligere. Selv om han måtte forbli fengslet, tillot Chulalongkorns at han fra fengselet kunne produsere mange verk som kritiserte det tradisjonelle siamesiske samfunnet.

Etablering av en moderne hær og privat eierskap av eiendom

Få, om noen, konger har gjort med for sitt land enn det Chulalongkorn gjorde. Når man ser tilbake på reformer og modernisering under hans tid er det enkelt å skjønne hvorfor hans eget folk ga han tilnavnet Den Store Kjære Kongen. I løpet av hans regjeringstid bygde han Chakri Maha Prasat Throne Hall som sto ferdigstilt i 1882, og Vimanmek-palasset som sto klart 1900.
Så snart Vimanmek-palasset sto ferdigstilt etablerte Chulalongkorn et forsvarsdepartement som skulle holde til i palasset de neste 60 årene. Dette ble etterfulgt av den første loven som definerte eierskap for landregistrering og rettferdig beskatning. Landtitler ble utstedes ved hjelp av Torrens tittelsystem og for første gang i historien kunne befolkningen føle en trygghet ved at landområder de hadde dyrket i generasjoner var trygge.

Kong Chulalongkorn besøkte Brevik 28. juli 1907, bare tre år før han døde. I løpet av hans regjeringstid avskaffet han dødsstraff, slaveri og etter hans personlige mening; den overdrevne bukkingen hans folk var pålagt av tidligere konger. Kong Chulalongkorn ankom Brevik med sin private yacht, uten å informere noen offisielle kanaler i Norge som sitt besøk. Skipet ankret opp i Trosvikbukta før en av kongens ansatte gikk i land og informerte om kongens ankomst. Det ble umiddelbart ordnet med transport for kongen og hans følge, som gikk i land på Englandsbrygga. Derfra ble kongen fraktet med hest og vogn gjennom Breviks gater og ut på Øya. Derfra gikk turen opp til Setre og videre til Dalen. Skal man tro de som var heldige nok til å være til stede denne dagen, var Kongen meget begeistret over denne idylliske lille byen. Værgudene var med Kongen og ifølge historiebøkene skal han ha skrevet hjem til Bangkok og fortalte at det var like varmt i Brevik som det var hjemme i Thailand.

I 2010 satte den thailandske stat satt opp en statue av ham i Brevik som takk for den oppmerksomheten Breviks befolkning hadde vist Kongen og hans land.